Mentorlusest

 

Mentorluse mõiste on üle võetud Homerose Odysseiast, kus Ithaka saare valitseja Odysseus palus oma noorepõlvesõbral ja nõuandjal Mentoril oma poja Telemachose eest hoolt kanda ja teda õpetada Odysseuse Trooja sõjas oleku ajal.

Mentorluse mõte ja praktika võrreldes originaaliga on tänapäeval mõnevõrra muutunud.

Kaasaegses mõttes võeti mentorluse termin kasutusele 1970-tel USA-s noorte juhtide karjääri edendamiseks.

Mentorluse mõiste tänapäeval: kahe inimese, mentori, kui kogenenud inimese ja mentii koostöö suhe, mille eesmärgiks on mentii areng ja iseseisvumine ja mis toimib edukamalt, kui mentii on aktiivsem pool, kes julgeb ja oskab küsida.

Mentori eeldused peaksid olema:

-          Äratundmis- ja ettenägemisvõime, mis tuleneb pikaajalisest ja mitmekügsest praktikast ja koolitustest;

-          Oskus probleeme asetada, et neid nähtaks. Ei tohi õpetada ja nõu anda;

-          Hoolivus ja konfidentsiaalsus;

Eesmärgiks on, et mentii peaks saavutama võime iseseisvaks arusaamiseks, tunnetamiseks (oluline on siin tasakaal emotsionaalsuse ja ratsionaalsuse vahel) ja otsuste vastuvõtmiseks ning mentor muutuks tarbetuks.

Mentori ülesandeks on luua ja anda kood, kui võti, sest info hulk on tänapäeval suur ja sealt olulise leidmine raskendatud.

Tegevussüsteem peab olema ennetav, kompleksne, protsesside ja komponentide analüüs ja võrdlus, süstematiseerimine, modelleerimine, mõõtmine ja hindamine.

Arengut tuleks mõista järgmiselt: see on inimese või süsteemi üleminek kvalitatiivselt täiuslikumasse olekusse .

Mentorluse üheks efektiivsemaks vormiks tänapäeval võib lugeda ka personaalset treenimist e. coachingut, mille kasutamine levib mitmetesse tegevusaladesse.

Probleem võib olla tulnud ka sellest, et vaatamata suhete ja kontaktide rohkusele tunneb inimene kaasaegses infoühiskonnas ikka üksinda, kuna suhete rohkus viib nende devalveerumiseni.

Lõpuks mõned mõtteterad mentorluse teemal:

Sokrates: kellelegi ei saa midagi õpetada, inimesi saab vaid mõtlema suunata.

Tagore: sellele, kes ei tea, kus on kodusadam, ei saa puhuda pärituul